O Vindiji

Osnovni podaci

Tvrtka:
Prehrambena industrija VINDIJA d.d.

Skraćeni naziv:
VINDIJA d.d. Varaždin

Sjedište i adresa tvrtke:
Varaždin, Međimurska 6

Registarski sud:
Trgovački sud u Varaždinu

Matični broj subjekta:
070015836

Iznos temeljnog kapitala:
23.251.500,00 kn, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj izdanih dionica:
77.505

Nominalna vrijednost dionice:
300,00 kuna

Uprava:

Predsjednik Uprave:
Nenad Klepač

Članovi Uprave:
Dubravka Drk Mravlinčić, Tamara Drk Vojnović, Alan Mravlinčić, Saša Vojnović

Predsjednik nadzornog odbora:
Zvonimir Buterin

IBAN:
HR0623600001101741782

Banka:
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb